Hej Häli-Ann & Hanne

För några månader sedan fick vi tillskott till MARELD Øresund! Vi välkomnar Häli-Ann Tooms och Hanne Nilsson!

Vi är nyfikna på att veta mer & har därför ställt några frågor. Berätta lite om er själva, vad har ni gjort tidigare?

Häli-Ann: I am born in Tallinn, Estonia and moved to Copenhagen in 2008. After high school I realized that I wanted to have a profession where I could be a lot outside and in the nature. So I went to study horticulture: it is all about plants, their growing conditions, soils, maintenance enc. After having an opportunity to learn one year landscape architecture in Holland, I decided to dig more into this and made my Master’s in urban design and landscape architecture in Copenhagen. After graduation I have worked in smaller private landscape architecture offices in Denmark where I have been involved in various scales of projects from the early sketching phase to the realization. Just before starting in Mareld I was having my own little company for few years where I made interior products for plants and also created custom made plant installations.

Hanne: Jag kommer senast från AFRY i Malmö där jag har jobbat med allt från detaljprojektering, gestaltning, och skiss/utredning i tidiga skeden. Har också jobbat i flera dagvattenprojekt. Innan dess arbetade jag på Nyréns arkitektkontor, där jag arbetade under fyra år, först på Stockholmskontoret och sen i Malmö. På Nyréns arbetade jag bland annat med flera stora parkprojekt, men också landskapsanalyser, stadsbyggnadsprojekt, gestaltningsprogram och tidiga skeden.  Jag har också haft en projektanställning på 02 Landskap samt arbetat lite med undervisning på SLU.

Hanne, varför väckte MARELD ett intresse hos er?

För mig står MARELD för en arbetskultur präglad av nyfikenhet, ett utforskande arbetssätt, och ett stort fokus på gestaltning. Kul att få vara en del i uppbyggnaden av Öresundskontoret också!

Häli-Ann, är det något särskilt inom yrket som ni är lite extra passionerade kring?

I have big interest in plants: they underpin our everyday life: the food that we eat, materials we use, air we breathe, medicines we take, clothes we wear enc. And nothing less, I like to observe the way they are growing and changing in time and seasons.