Här ska det ligga!

Gravkapellet på Skogskyrkogården i Kungälv ska få en ny tillbyggnad och MARELD är engagerad för att se på utemiljön.