Gemensam skelettplan Floda C

Nu börjar arbetet med att ta fram en gemensam helhet för utvecklingen av centrala Floda. Samarbete mellan pristagarna MARELD/Ferrum och MandaWorks/HOSPER. Ett första utkast skall vara fram till sommaren.