Formlunch i Frihamnen!

Månadens formlunch blev ett besök till Frihamnen, där vi stegade upp och spraymålade de tänkta parkformerna i skala 1:1. Intressant och kul att komma bort från datorskärmar och skrivbord för att  känna på rum och storlek i verklig skala!