Färjenäsparken ligger på ritbordet

Redan till hösten, 2O2O, börjar byggnationen av etapp två av Färjenäsparken, som omfattar den södra delen av parken. Denna del har tidigare använts som driving range och senare som etableringsområde för exploatering längs Monsungatan. Nu ligger fokus på att skapa en ny stadspark.

Det som gör Färjenäsparken speciell för Göteborg är att det är en sydvänd park som möter älven, och med utblickar över göteborgska landmärken som Älvsborgsbron, Eriksbergskranen och älven. Visionen är att låta den generösa gräsmattan vara en flexibel plats för lek, aktiviteter och picknick, men också för större evenemang och konserter. Gräsmattan ramas in av naturlika planteringar i form av bryn, som dämpar buller samt bidrar med biologisk mångfald och upptäckarglädje.

Läs mer om parken på Stadsutveckling Göteborg och på vår hemsida.

Visualiseringen är gjord av Visulent.