Färdigställda lekplatser Stenen i Tvååker

I den nordvästra delen av Tvååker, som ligger ca 15 km sydost om Varberg, växer ett nytt bostadsområde vid namn Stenen fram. MARELD fick under 2O18-2O19 uppdraget att gestalta och projektera 1 stadsdelslekplats och 2 kvarterslekplatser inom området. Stadsdelslekplatsen (på bild ovan) har temat Sherwoodskogen med visionen att knyta an till befintlig ekskog, det omgivande och böljande landskapet och samtidigt addera en del färg och fantasi!

Du tar dig in på lekplatsen genom att passera en av två broar med portiker över ”vallgraven” som delvis omger platsen. Själva lekplatsen är utformad som en stad i miniatyr där egenritade hussilhuetter omger ett ”torg” i form av en stenlabyrint. I mitten av labyrinten finns en skatt och i utkanten av staden finns en linbana för att du snabbt ska kunna fly ut i Sherwoodskogen med ditt byte.

Stenar från platsen återanvänds i lekplatsen till bland annat labyrinten, som hoppstenar bland vegetationsytorna och i ”vallgraven”.