Ekologi i fokus!

Vi på MARELD välkomnar ekolog-studenten Moa Berglund som gör sin praktik hos oss i två veckor. Vi är så klart nyfikna och vill veta mer om hennes erfarenheter och kunskaper och därför ställt några frågor.

Berätta lite om dig själv! Vad har du för bakgrund och hur kom det sig att du sökte praktik på Mareld?

Jag är en 37-årig göteborgare som håller på att omskola mig från ingenjör inom samhällsbyggnad till ekolog. Jag läser ekologiprogrammet vid Högskolan i Skövde, där det ingår en praktikkurs på fyra veckor. Jag ville praktisera på Mareld eftersom jag är intresserad av urban ekologi och vill veta mer om hur man tar med ekosystem och natur när man utformar nya områden i staden. Engagemanget för ekologi och hållbarhet verkar vara väldigt högt här så det känns som jag sökte till rätt plats!

Hur kan man som ekolog bidra i stadsbyggandsfrågor/projekt? Är det extra viktigt i något särskilt skede?

Man kan bidra från start för att ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen och vad som är viktigt att bevara, exempelvis genom naturvärdesinventering. Men även genom hela processen, komma med input kring vad som kan adderas för att skapa värden för andra användare av platsen än människan – något som i slutändan nästan alltid gynnar människan också. Här kan ekosystemtjänster vara ett viktigt verktyg. Men även grön infrastruktur för att lyfta blicken till samband i hela landskapet, och att skapa livsmiljöer för arter man tror skulle trivas på platsen. Vad som passar just där beror på platsens historia, samband med omkringliggande landskap och naturgivna förutsättningar som exempelvis ljus och vatten.

Är det något du brinner för lite extra?

Restaurering och återskapande av naturvärden tycker jag är superintressant och viktigt. Att bevara och ta hand om det som finns kvar är såklart högsta prioritet, men för att nå hållbara ekosystem och hjälpa biologisk mångfald kommer det inte räcka, utan vi måste också reparera livsmiljöer och samband som idag saknas eller är förstörda.

Vi ser framemot att ha dig på kontoret i Göteborg och ta del av din kunskap!