E.ONs nya huvudkontor i Malmö

MARELD har ritat taklandskap och entréytor till E.ONs nya huvudkontor i Malmö. Byggnaden som ska rymma 15OO medarbetare ska certifieras med högsta hållbarhetsklassning enligt BREEAM och WELL. Detta ställer höga krav på utemiljön och byggnadens taklandskap. Vårt fokus har legat på att skapa attraktiva utemiljöer för medarbetarna med utearbetsplatser, träningsmöjligheter, paus och kontemplation. Många gröna livsmiljöer skapas vilket ger en hög biologisk mångfald och stabila robusta system. Merparten av taket är grönt vilket ger en temperatursänkning för byggnaden och i sin tur lägre energikostnader. Innovativa lösningar så som bevattning med lagrat dagvatten, solcellsdrivna pumpar och ekologiskt anpassade växtkompositioner kräver grön ingenjörskonst på högsta nivå.

Byggnaden är ritad av Kanozi Arkitekter och beställaren är fastighetsbolaget Castellum.