Dig and drain – workshop i Linnarhult

MARELD har tillsammans med Eco Agroforestry Center genomfört en workshop med syftet att dränera marken i dalgången runt den gemensamt anlagda scenen och utebion. Två av våra landskapsarkitekter, Vanja och Laura-Kristine från MARELD, satte samman en arbetsplan med skisser och instruktioner för genomförandet av dräneringen. Därefter fattades gemensamma beslut på plats utifrån landskapsformer och materialtillgångar. Mottot ”design-on-the-go” vägledde oss under dagens arbete. Annika och Carmen från EAC köpte in material och PhD Helena Hansson från HDK medverkade inom ramen för hennes forskningsprojekt.

Och vilken dag det blev, full av hårt arbete, med många intressanta samtal och möten, tack alla som var delaktiga under arbete och vi hoppas på fler samarbeten snart igen!

EAC Linnarhult är en plats för möten, skapande och odling i Göteborg.