Detaljplan Sigtuna

Detaljplan i Sigtuna är nu ute på granskning!

MARELD stöttar samhällsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun i arbetet med att ta fram detaljplan för området, som syftar till att möjliggöra för nya hotell, verksamheter, kontor, vård, detaljhandel och parkering i anslutning till Rosersbergs trafikplats, söder om Märsta.

Länk till Sigtuna kommun:

Detaljplan för verksamheter vid Vallstanäs – Sigtuna kommun