Dags för månadens formlunch!

På MARELD har vi något vi kallar för formlunch en gång i månaden. Det innebär att någon av medarbetarna håller i ett platsbesök, en idéskiss eller en presentation av något ämne i fokus, i samband med att vi äter lunch tillsammans. Formlunch är ett sätt att få ta del av varandras kunskap, arbete och inspiration samtidigt som vi får umgås!

Den här månaden höll Josefine i formlunchen och berättade om hennes examensarbete ”Begränsad lekmiljö, begränsad lek?” som handlar om hur barns lek påverkas av förskolegårdens storlek. En av slutsatserna i Josefines examensarbete, som vi tar med oss lite extra, är att ”kvalitet inte kan ersätta kvantitet”. En förskolegårds yta (kvantitet) är en förutsättning för att kunna ge rum åt innehållet (kvalitet). Ett högaktuellt ämne i en allt tätare stad!