Citylabsamordnare via Sweden Green Building Council

MARELD är sedan februari medlem i Sweden Green Building Council (SGBC) som är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. SGBC har bland annat tagit fram certifieringssystemet Citylab.

Certifieringssystemet Citylab är en verktygslåda som stödjer stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet. Citylab är till för att skapa stadsdelar som lever upp till nationella och globala hållbarhetsmål, med fyra certifieringar i olika skeden i stadsbyggnadsprocessen.

Emma Lindberg på MARELD är certifierad Citylabsamordnare genom Sweden Green Building Council och kan därmed leda processen i framtagandet av hållbarhetsprogram och handlingsplaner för stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden.

Genom att certifiera stadsutvecklingsprojekt enligt Citylab tar man ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor som bland annat handlar om biologisk mångfald, klimatpåverkan, materialflöden, naturresurser, kulturmiljö, levande mötesplatser och barns livsmiljö. Certifieringen av hållbarhetsprogram och handlingsplaner möjliggör en förankring av dessa frågor genom hela processen hos inblandade aktörer fram till genomförandet av stadsutvecklingsprojektet.