Cirkus Lorensberg

”En unik möjlighet att skapa nya viktiga stadsrum i Göteborg, och samtidigt ge liv och sammanhang till Lorensbergsparken!”

Team MARELD, Kanozi och Antiquum är stolta över vårt gemensamma bidrag i tävlingen om Cirkustomten i centrala Göteborg. Vårt förslag löste uppgiften, programmet och respekterade samtidigt de mycket höga kulturvärden som är kopplade till Lorensbergsparken, teatern och resterna av det gamla landeriet.

Den runda byggnaden kopplar symboliskt till Cirkus och löser samtidigt komplexiteten kring hus-i-park, annonserar parken mot korsningen Berzeliigatan/södra Vägen och svarar mot de nya flöden som kommer att uppstå i framtiden. Nya flexibla och spännande stadsrum skapas i ”hörnen” och ger Lorensbergsparken nytt liv och sammanhang. Befintliga träd bevaras och plats frigörs för stora stadsträd som kan tillåtas nå hög ålder.

Vi gratulerar vinnaren och önskar lycka till med projektet.