Byggplats Uddevalla 14

Bostadgården Uddevalla 14 är ett av flera projekt på betongbjälklag där MARELD har ritat och projekterat utemiljön. Byggnationen är i full sving och väntas vara färdig under hösten 2013. För att se hur det kommer bli se här.