Byggplats Kungshamns kommunhus

Kommunhuset i Kungshamn håller på att byggas om. Det är snart två år sedan MARELD ritade på utemiljön vid den nya entrén och innegården. Nu är granitmurarna på plats och  det färdiga resultatet börjar skönjas.