Arkitekturvisioner: Brunnsparken

MARELD har tillsammans med sju andra arkitektkontor blivit inbjudna att delta i utställningen Arkitekturvisioner: Brunnsparken. Syftet är att undersöka arkitekturens kapacitet som en fantasifull visionär kraft. Fokus ligger på frågan: vad vill vi att Göteborg ska vara? Nu pågår workshops på kontoret och vårt bidrag går att se på Röhsska museet mellan september och januari.

Läs mer om utställningen här.