Arkitektur på export

För två år sedan vann vi en allmän tävling på Dagö i Estland, tillsammans med arkitekterna Bornstein Lyckefors. Nu börjar projektet röra på sig och under två dagar höll vi i olika dialogprocesser med lokalbefolkningen. Läs om resan här och om projektet här.