2 x äldreboende

Två nya äldreboenden har hamnat på vårt skissbord. Dels Björkhaga utanför Lidköping som ska byggas om, dels ett modulbaserat äldreboende på Hallerna i Stenungsund som bara ska finnas under en begränsad tidsperiod. Två projekt med olika förutsättningar men med målsättningen att skapa en god utemiljö för de som tillbringar sina sista år på boendet.