2 dagars workshop

Under Innovatums ledning arrangerades två dagars workshop i Trollhättan -Vänersborg. MARELD  deltog som en av två konsultfirmor.  Övriga deltagare var representanter från respektive kommun, Högskolan i Väst, Aalborg universitet, Vattenfall, Visit Trollhättan-Vänersborg. Projektet syftar, som tidigare nämts, till att öka attraktionskraften i de unika kanal- och älvmiljöerna. Nu sätter sig MARELD med penna och skisspapper för att vidareutveckla idéerna.