MARELD fick 2.a pris!

Av 59 inlämnade förslag fick MARELD, i samarbete med Ferrum Arkitekter, ta emot 2:a-priset i den allmänna tävlingen om Floda centrum.  1:a pris gick till Mandaworks/Hosper Sweden. Nu startar en spännande process där båda pristagare förväntas delta i det fortsatta arbetet.